Geloof en scheiding

Mr Jacobine Haksteen heeft zich gespecialiseerd in scheiding voor gelovigen.
Echtscheiding geeft voor gelovige partners, naast alle vragen/problemen die andere scheidende partners ook hebben, een aantal specifieke vragen/problemen.
Hierbij moet je denken aan de geloof gerelateerde problemen, zoals, (negatieve) reacties van familie, vrienden en kerk op de voorgenomen scheiding, schaamte- en schuldgevoelens bij de partners, specifieke wensen met betrekking tot opvoeding/schoolkeuze kinderen enz.
Het is voor deze groep belangrijk dat zij begeleid worden door een scheidingsbemiddelaar die deze problematiek kent en begrijpt en hier ook de nodige aandacht aan besteedt.

Contact

Wilt u meer weten over geloof en scheiding? Neem dan contact op met Jacobine Haksteen via info@notariselburg.nl of (0525) 68 12 58